Ochrona domu przed wyładowaniami atmosferycznymi

Dom powinien być tak zaprojektowany i zbudowany aby zapewniał bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Jedno z największych zagrożeń jakie czyha na budynki mieszkalne są burze i związane z nimi wyładowania atmosferyczne. Uderzenie pioruna w dom może spowodować uszkodzenia w instalacji elektrycznej a nawet doprowadzić do pożaru. Dlatego też należy zapewnić odpowiednią ochronę domu przed takimi sytuacjami. W tym celu montuje się instalację odgromową. Dzięki niej nie uniknie się uderzenia pioruna, ale prąd przechodzący przez dom będzie przepływał w sposób kontrolowany dzięki czemu unikniemy jakichkolwiek zniszczeń spowodowanych przepływem takiego prądu z pioruna. Instalację taką montuje się w ten sposób, że druty montuje się na dachu, nad kalenicami. Są one umieszczone równolegle do dachu i zamontowane na specjalnych do tego dostosowanych wspornikach. Te druty są połączone z przewodami pionowymi od dachu do ziemi. Te druty pionowe są umieszczane zazwyczaj w dwóch miejscach. Doprowadzone są one do uziemienia umieszczonego w gruncie. W ten sposób uderzenie pioruna jest zbierane do tych drutów na dachu a następnie przekazywane napięcie poprzez druty pionowe i bezpiecznie odprowadzane do gruntu. Dzięki temu prąd z pioruna nie przechodzi przez żadne elementy domu i nie ma ryzyka jakiegokolwiek uszkodzenia domu. W ten sposób możemy czuć się bezpieczni w każdą burzę, niezależnie od budowy samego domu.